Počasie v obci Rosina

Rekordy stanice

Maximá

Najvyššia teplota vzduchu: 35,7 °C (8. 8. 2013, 15:31)

Najvyššia hodnota atmosférického tlaku: 1042,8 hPa (18. 2. 2015 8:49), merané od 04/2012

Najvyššia priemerná rýchlosť vetra (10 min.): 43,4 km/h

Najsilnejší náraz vetra: 20,6 m/s (74 km/h) (30. 10. 2018, 8:29), merané od 04/2012

Najvyššia intenzita zrážok: 677.6 mm/h (4. 7. 2012), merané od 04/2012

Najvyšší denný zrážkový úhrn: 47,8 mm (1. 8. 2014), merané od 1. 1. 2013

Najvyššia hrúbka snehovej pokrývky: 61 cm (30. 12. 2005), merané od r. 1991

Minimá

Najnižšia teplota vzduchu: –27,9 °C (8. 1. 2017 7:50), merané od r. 1991

Najnižšia hodnota atmosférického tlaku: 974,9 hPa (30. 1. 2015, 16:24)

Najnižšia vlhkosť vzduchu: 21 % (24. 7. 2013, 15:46), merané od 04/2012